Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Top articles

 • Hij leeft en sterft niet meer!

  04 avril 2015

  "Sommige mensen hebben de verrijzenis van de Heer gezien, anderen hoorden erover vertellen, maar hechtten er geen geloof aan (Mt 28,11) Zij worden dan ook terechtgewezen door de Heer in eigen persoon, omdat zij geen geloof hechtten aan de verhalen van...

 • De zwakte van Christus

  21 mars 2015

  "Wij kennen Jezus als krachtig en wij kennen Jezus als zwak; jazeker, krachtig en zwak. In zijn zwakte verzorgt Hij zelf de zwakken. De kracht van Christus heeft u geschapen, de zwakte van Christus heeft u herschapen. De kracht van Christus heeft gemaakt...

 • Dit is mijn geliefde zoon!

  28 février 2015

  "En er klonk een stem uit de wolk: "Dit is mijn ge­lief­de Zoon, in wie Ik vreugde vind. Luister naar Hem." (Mc 9,7) Elia spreekt ook, maar luisteren moet u naar Jezus. Mo­zes spreekt ook, maar luisteren moet u naar Jezus. De pro­feten spre­ken, de wet...

 • Het goede blijven doen!

  13 décembre 2014

  "Zij gingen onder tranen voort en strooiden hun zaad". Dit is het tranendal waar, onder tranen het zaad wordt gestrooid. Welk zaad is dat dan? Het goede doen, temidden van de aardse beproevingen. Wie het goede doet in dit tranendal gelijkt op een man...

 • Niet met wraak dreigen!!!

  04 octobre 2014

  "Luister nu eens naar de mensen die de taal van de wereld spreken: wat, je neemt geen wraak?; en de ander maar groot laten gaan op wat hij je aangedaan heeft! Laat hem maar eens voelen dat hij met een man te doen heeft! Deze taal hoort men dagelijks....

 • Stap voor stap

  06 septembre 2014

  "De liefde is als vuur dat noodzakelijkerwijze begint met wat het dichtstbij ligt en zich verder uitbreidt over verder afgelegen dingen. Uw broeder of zuster is u meer nabij dan de eerste de beste mens. Van de andere kant is u meer gelegen aan een onbekende...

 • De eis van de liefde!

  03 mai 2014

  “ 'Geen grotere liefde kan iemand hebben dan zijn leven te geven voor zijn vrienden'(Joh 15,13). Christus heeft ons dus in het evangelie de volmaaktheid van de liefde voorgehouden en Johannes nodigt ons in zijn brief uit daarnaar te streven. Maar u vraagt...

 • Zalig feest van Augustinus!

  28 août 2014

  "Gij had ons hart met uw liefde doorschoten en wij droegen uw woorden met ons mee, als pijlen door ons binnenste geboord; en de voorbeelden van uw dienaren - van zwart fonkellicht en van dood levend gemaakt door u - waren samen getast in de boezem van...

 • Het geheim van ons nieuwe leven!

  26 avril 2014

  Laten wij de verrijzenis van Christus beschouwen; zoals immers zijn lijden het beeld is van ons oude leven, zo is zijn verrijzenis het geheim van ons nieuwe leven. De apostel zegt daarom: "Door de doop in zijn dood zijn wij met Christus begraven, opdat...

 • Augustinusdag 2013!

  28 mai 2013

  Beste vrienden, Onze 28e studie- en ontmoetingsdag vindt dit jaar plaats op zater dag 21 september 2013, van 9u30 tot (ongeveer) 15u15 in en rond ons eigen Instituut, in de Pakenstraat 65 te Heverlee. Het thema van deze dag is: " Geloven bij en met Augustinus"...

 • Ritadagen 2013

  04 mai 2013

  Vieringen 2013 te Gent - Heilige Rita- Van 19 mei tot en met 22 mei We bidden de 15 donderdagen vanaf 07 februari 2013. Telkens om 15.00 vieren we eucharistie en bidden we het Ritagebed. (op deze donderdagen geen eucharistie om 18.00) De feestvieringen...

 • TO ALL MEMBERS OF THE AUGUSTINIAN ORDER.

  15 mars 2013

  TO ALL MEMBERS OF THE AUGUSTINIAN ORDER. Dear Brothers and Sisters: The Church has just been introduced to the new Bishop of Rome, our newly elected Holy Father, Pope Francis, up until now known as Cardinal Jorge Mario Bergoglio, S.J., Archbishop of Buenos...

 • Kom en volg Mij!

  28 avril 2014

  Ven y veras... Hoort u nog de Stem die u roept? God Klopt en wacht! Ne penses-tu pas répondre à cette Voix?

 • Prise d'habit de Jean Paul, O S A

  13 juillet 2014

  Orde van Sint Augustinus Postulaat en inkleding van Jean Paul Diby. "Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u", Augustinus van Hippo.

 • Martin Davakan blogt

  13 mars 2014

  blog.associatie.kuleuven.be Er was een tijd waarin de Katholieke Kerk in Vlaanderen zijn zonen uitzond. Er waren niet alleen priesters en religieuzen, maar ook geëngageerde leken die ten dienste van de Kerk stonden. Zij verlieten hun vaderland omwille...

 • Hier is mijn Facebook-film. Bekijk die van jou op...

  27 février 2014 ( #FacebookIs10 )

 • Siloam-bad

  29 mars 2014

  "Had Christus hem ( de blinde) dan niet alleen met zijn speeksel de ogen kunnen openen? Ja, uiteindelijk had Hij hem zelfs zonder speeksel en zonder slijk het bevel kunnen geven om te zien: dan was het gebeurd. Dat Hij kunnen doen. Maar zijn wonderdaden...

 • Aanbidding vrijdag

  10 décembre 2010

  Elke derde vrijdag van de maand is er eucharistische aanbidding in de St- Stefanuskerk bij de paters augustijnen van 19 tot 20uur. Sint-Margrietstraat 11,. 9000 Gent Vol liedjes Al wie komt, is welkom!

 • Maria bedevaart Kevelaer

  09 avril 2014

  Affiche bedevaar Kevelaer - Bedevaart Kevelaer 2014.pdf Drie parochiegemeenschappen: Lier, Turnhout, Gent, organiseren Maria Bedevaart Dit belooft een prachtige en stemming bedevaart te worden. U bent van harte uitgenodigd om hieraan samen met ons deel...

 • Liefde in overvloed!

  23 août 2014

  Men verliest de liefde niet als men haar geeft maar zij wordt eerder vermeerderd door haar te geven" Augustinus van Hippo osabel

 • Roepingenpastoraal in Afrika voor de jongeren die...

  14 septembre 2014

  Roepingenpastoraal in Afrika voor de jongeren die augustijnen willen worden. Vormingssessie 2014 Nous vous présentons un petit résumé de la rencontre avec nos aspirants du Bénin et du Togo. Session de vocation, Cotonou 2014 vocationosabel@gmail.com

 • De vernedering!

  06 décembre 2014

  "De verheffing kan van geen nut voor ons zijn als wij ons eerst niet hebben vernederd, ten einde ons te herinneren dat wij uit de diepte omhoog moeten gaan" Augustinus van Hippo Osabel

 • Zalig Kerstmis!

  25 décembre 2014

  Heden is Christus geboren! Zalig Kerstmis en gelukkig Nieuwjaar 2015! Merry Christmas and Happy New Year 2015! Joyeux Noël et Heureuse Année 2015! Feliz Navidad y prospero Año 2015! Osabel

 • Session vocationnelle 2014

  13 septembre 2014

  Nous vous présentons un petit résumé de la rencontre avec nos aspirants du Bénin et du Togo. Session de vocation, Cotonou 2014 vocationosabel@gmail.com Nous vous présentons un petit résumé de la rencontre avec nos aspirants du Bénin et du Togo. Session...

 • Ritakapel

  19 avril 2010

  Ze was zo getroffen door het lijden van Christus dat zij God bad om de genade, deel te krijgen aan Christus' lijden. Paters augustijnen

<< < 1 2 3 > >>