Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Top articles

 • Do you want to be a priest?

  26 mars 2014

  Do you want to be a priest? Wil je priester worden? Pope Francis discussed vocations to the priesthood during his weekly general audience in St. Peter's Square March 26.

 • Ritadagen 2014

  08 avril 2014

  We bidden de 15 donderdagen vanaf 13 februari 2014. Telkens om 15.00 vieren we eucharistie en bidden we het Ritagebed. (op deze donderdagen geen eucharistie om 18.00) De feestvieringen op de volgende dagen: Donderdag 22 mei Feestdag van de Heilige Rita....

 • Liturgie

  06 avril 2013

  Een prachtige eucharistieviering vol liedjes(zaterdag en zondag) kom en zing met ons mee! Parochie Sint-Stefanus St.-Stefanusklooster - Augustijnen EUCHARISTIEVIERINGEN-GETIJDENGEBED Maandag tot en met woensdag 07u00 : morgengebed 12u00 : lezingendienst...

 • Rita van Cascia

  10 décembre 2010

  Rita van Cascia De heilige Rita was een slotzuster, een augustines uit Cascia waar ze na vele moeilijkheden uiteindelijk binnentrad. Haar huwelijksleven verliep niet naar wens: een opvliegende echtgenoot, familie-ruzies, opstandige zonen. Rita bleef uiteindelijk...

 • Gebed tot de Heilige Rita

  19 avril 2010

  Heilige Rita, Ik heb het toch zo moeilijk op dit ogenblik, Ik raak niet meer uit. Nu kom ik tot u, heilige Rita, u zorgt toch zo bijzonder voor ons wanneer we niet weten waar naartoe. Zo dikwijls hebt u mensen geholpen die geen raad meer wisten. Ik vertrouw...

 • Augustinusdag 2014

  14 juillet 2014

  Beste vrienden, Onze 29e studie- en ontmoetingsdag vindt dit jaar plaats op zaterdag 20 september 2014, van 9u30 tot 15u15 in en rond ons eigen Instituut, in de Pakenstraat 65 te Heverlee. Het thema van deze dag is: Woelige tijden Augustinus’ antwoord...

 • De Koning van Israël!

  12 avril 2014

  “De volgende dag hoorde de menigte feestgangers dat Jezus toch naar Jeruzalem kwam, en in groten getale trokken ze Hem met palmtakken tegemoet. Ze riepen almaar: Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer: de koning van Israël!(Joh 12,12-13).{…}Wat...

 • Zalig Pasen!

  19 avril 2014

  "Wat schonk God dan aan de mensen die nu de kerken van Christus vullen? De heilige apostelen hebben aan Chris­tus' zijde gelopen. Zij hebben het woord van de waar­heid uit zijn eigen mond vernomen. Zij hebben Hem doden zien opwek­ken. Toch geloofden zij...

 • Het geheim van ons nieuwe leven!

  26 avril 2014

  Laten wij de verrijzenis van Christus beschouwen; zoals immers zijn lijden het beeld is van ons oude leven, zo is zijn verrijzenis het geheim van ons nieuwe leven. De apostel zegt daarom: "Door de doop in zijn dood zijn wij met Christus begraven, opdat...

 • De eis van de liefde!

  03 mai 2014

  “ 'Geen grotere liefde kan iemand hebben dan zijn leven te geven voor zijn vrienden'(Joh 15,13). Christus heeft ons dus in het evangelie de volmaaktheid van de liefde voorgehouden en Johannes nodigt ons in zijn brief uit daarnaar te streven. Maar u vraagt...

 • Voed ze, dan zal ze niet verkwijnen

  10 mai 2014

  "De liefde is echter niet in alle mensen volmaakt. Men moet daarom nog niet wanhopen; als er maar een begin van liefde is. De vervolmaking komt later; eerst moet de liefde aanwezig zijn, vervolgens gevoed worden om ze geleidelijk met aangepaste middelen...

 • Aanvangsfase van de liefde

  17 mai 2014

  De liefde begint bij het meedelen van eigen overvloed aan de behoeftige, aan de mens in moeilijkheden. Met de tijdelijke overvloed van de een kan dus een medemens van tijdelijke ellende bevrijd worden. Dat is de aanvangsfase van de liefde. Als u deze...

 • Goede werken zonder liefde?

  25 mai 2014

  "Al deel ik heel mijn bezit uit aan de armen, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood: als ik de liefde niet heb, dient het mij tot niets(1Kor.13.3). Kan iemand zulke daden stellen zonder liefde? Inderdaad. {...} Ieder van ons moet dus zijn eigen...

 • Handel ik daadwerkelijk uit liefde?

  01 juin 2014

  "Om uit te maken of men werkelijk zijn medemens liefheeft, blijft dus niets anders over dan voor God te rade te gaan bij het eigen hart dat Hij alleen ziet, en zich af te vragen of men daadwerkelijk handelt uit liefde tot de medemens. En het Gods oog...

 • Mijn genade is u genoeg!

  28 juin 2014

  "Wie zijn hart in alle eerlijkheid ondervraagd en onderzocht heeft, en het antwoord gekregen heeft dat de bron van zijn liefde zuiver is en goede vruchten voortbrengt, mag vertrouwen op God en al wat hij vraagt, zal hij van Hem krijgen, omdat hij zijn...

 • Wat voor ons heilzaam is!

  06 juillet 2014

  "God geeft wat voor ons heilzaam is, ook al geeft Hij niet wat wij willen. Want wat gebeurt er als u aan een dokter iets vraagt dat nadelig voor u is en waarvan de dokter weet dat het nadelig is? U kunt immers niet zeggen dat een dokter uw wens niet inwilligt,...

 • Hoe moet ik bidden tot God?

  13 juillet 2014

  Leer hoe u tot God moet bidden. Geef u over in de handen van de geneesheer en laat hem handelen volgens zijn wetenschap. U hoeft maar toe te geven dat u ziek bent; voor de gepaste geneesmiddelen zal Hij wel zorgen. U hoeft alleen maar de liefde te bewaren....

 • Welwillendheid is genoeg!

  02 août 2014

  "Van voedsel houden we om het te verbruiken en zelf weer op kracht te komen. Maar mogen wij ooit van mensen houden als van verbruiksgoederen? Nee, vriendschap is een zaak van welwillendheid; vriendschap is willen geven aan hen die we beminnen. En als...

 • Zalig feest van Augustinus!

  28 août 2014

  "Gij had ons hart met uw liefde doorschoten en wij droegen uw woorden met ons mee, als pijlen door ons binnenste geboord; en de voorbeelden van uw dienaren - van zwart fonkellicht en van dood levend gemaakt door u - waren samen getast in de boezem van...

 • Stap voor stap

  06 septembre 2014

  "De liefde is als vuur dat noodzakelijkerwijze begint met wat het dichtstbij ligt en zich verder uitbreidt over verder afgelegen dingen. Uw broeder of zuster is u meer nabij dan de eerste de beste mens. Van de andere kant is u meer gelegen aan een onbekende...

 • De liefde beleven!

  13 septembre 2014

  " Wilt u de liefde beleven, wees er dan voor alles van overtuigd dat de liefde geen kleinigheid is, niet iets waar men niets voor hoeft te doen. Men beleeft de liefde niet door wat goedmoedig te zijn- of sterker nog: men beleeft de liefde niet door een...

 • God bewerkt en vereert ons

  28 septembre 2014

  "Wij bewer­ken ­en vere­ren God, en God bewerkt en vereert ons. Maar niet op de­zelfde manier: als wij God bewerken, kunnen we geen be­te­re God van Hem maken. Want wij bewerken Hem niet door Hem te be­ploe­gen, maar door Hem te aanbidden. God bewerkt...

 • Niet met wraak dreigen!!!

  04 octobre 2014

  "Luister nu eens naar de mensen die de taal van de wereld spreken: wat, je neemt geen wraak?; en de ander maar groot laten gaan op wat hij je aangedaan heeft! Laat hem maar eens voelen dat hij met een man te doen heeft! Deze taal hoort men dagelijks....

 • Laat de liefde groeien!

  12 octobre 2014

  bij Matteüs 22,1-14 uit Augustinus' sermo 90,6: "Wat is die bruiloftskleding dan? Dit is de bruiloftskleding: de liefde, die voortkomt uit een zuiver hart, een goed geweten en een on­ge­veinsd geloof (1 Tim 1,5), althans, zo zegt Paulus het als hij het...

 • Uw naaste liefhebben als uzelf!

  25 octobre 2014

  "De regel luidt als volgt: U zult uw naaste liefheb­ben als uzelf (Mt 22,39). Ik zeg niet meer: U zult uw kind liefhebben als uzelf, uw vrouw, de buurman met wie u bevriend bent, of de buurman die iedereen kent­­. Misschien ant­woordt u dan wel: "Die...

1 2 3 > >>